Cả nhà cùng cười (7)

Cả nhà cùng cười (7)

Xin mời bà con cùng thưởng lãm tuyển tập những mẩu truyện cười về gia đình "cười" nhất năm.
Cả nhà cùng cười (6)

Cả nhà cùng cười (6)

Xin mời bà con cùng thưởng lãm tuyển tập những mẩu truyện cười về gia đình "cười" nhất năm.
Cả nhà cùng cười (5)

Cả nhà cùng cười (5)

Xin mời bà con cùng thưởng lãm tuyển tập những mẩu truyện cười về gia đình "cười" nhất năm.
Cả nhà cùng cười (4)

Cả nhà cùng cười (4)

Xin mời bà con cùng thưởng lãm tuyển tập những mẩu truyện cười về gia đình "cười" nhất năm.
"Chồng em áo rách em thương"

"Chồng em áo rách em thương"

"Chồng em áo rách em thương / Chồng người áo gấm em... thương chồng người" chỉ là thơ chế thôi, sự thật là:

Cười 24H

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN