Học thuê, thi mướn: Sinh viên học để mua danh?

Học thuê, thi mướn: Sinh viên học để mua danh?

“Người học có cảm giác nhiều điều họ được học là rất vô bổ, không thực dụng trong cuộc sống. Trong khi xã hội lại quá chuộng bằng cấp, vì vậy nếu người ta thuê người khác đi học hộ thì cũng không có gì là lạ”.

Tin tức trong ngày

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN