Bảng điểm hiếm hoi của Tướng Giáp

Theo Trung tướng Phạm Hồng Cư, rất nhiều câu chuyện sẽ chẳng ai biết nếu Tướng Giáp không kể lại. Chẳng hạn, đó là việc ông đỗ đầu kì thi tốt nghiệp bậc sơ học ở tỉnh Quảng Bình. Nhưng năm 13 tuổi, ông lại thi trượt kì thi vào Trường Quốc học Huế...

Đây là những hình ảnh được trích trong cuốn "Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - hình ảnh và tư liệu chọn lọc" của Nhà xuất bản Thời Đại.

Bảng điểm hiếm hoi của Tướng Giáp - 1

Đồng chí Võ Nguyên Giáp năm 1930

Bảng điểm hiếm hoi của Tướng Giáp - 2

Đơn đăng ký xin vào Luật khoa Đại học của đồng chí Võ Nguyên Giáp

Bảng điểm hiếm hoi của Tướng Giáp - 3

Chứng chỉ thi đỗ Luật khoa cử nhân

Bảng điểm hiếm hoi của Tướng Giáp - 4

Đơn xin truy nộp học phí vì chưa đủ tiền nộp đúng hạn từ đầu năm

Bảng điểm hiếm hoi của Tướng Giáp - 5

Đồng chí Võ Nguyên Giáp khi là sinh viên Luật khoa Đại học Đông Dương (1934)

Bảng điểm hiếm hoi của Tướng Giáp - 6

Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi còn trẻ trước cửa tòa báo Le Travail 20/4/1937

Bảng điểm hiếm hoi của Tướng Giáp - 7

Bảng điểm các năm từ năm 1934-1938

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo (Theo Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN