Gặp ảo thuật gia nhai lưỡi lam như nhai singum

Gặp ảo thuật gia nhai lưỡi lam như nhai singum

Những chiếc lưỡi lam sắc bén được ảo thuật gia này đảo trong miệng bằng đầu lưỡi một cách điêu luyện.
ad zone of 24h
Về trang chủ 24hVề đầu trang