Hiện tại đã cập nhật 36 ngân hàng với tổng số điểm đặt ATM là 8345

THÔNG TIN CẦN BIẾT - ATM

BIỂU PHÍ SỬ DỤNG DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG
Bạn dùng thẻ ATM của Ngân Hàng nào?


THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ SACOM VISA DEBIT
Áp dụng từ 21/07/2008

STT

Danh mục phí

Mức phí

1

Phí phát hành

Miễn phí

2

Phí phát hành nhanh (trong 24 giờ)

100.000 đ/thẻ (*)

3

Phí thường niên

- Thẻ chuẩn

100.000đ/năm

- Thẻ vàng

200.000đ/năm

4

Phí rút tiền mặt

- Tại ATM Sacombank

Miễn phí

- Tại POS Sacombank (CN/SGD)
Giao dịch dưới 10.000.000đ
Giao dịch từ 10.000.000đ trở lên

 

Miễn phí
0.03% số tiền giao dịch.

- Tại ATM/POS của Ngân hàng khác

2% số tiền giao dịch, tối thiểu 60.000đ

5

Phí thay thế thẻ

50.000đ/thẻ

6

Phí cấp lại PIN

10.000đ/lần

7

Phí mất thẻ và thay thế thẻ

150.000đ/thẻ

8

Phí gửi thông báo giao dịch định kỳ qua email, thư

5.000đ/tháng/thẻ

9

Phí gửi lại thông báo giao dịch theo yêu cầu qua email, thư

5.000đ/lần

10

Phí xác nhận theo yêu cầu của chủ thẻ

50.000đ/lần

11

Phí cấp bản sao hóa đơn giao dịch

- Thuộc đại lý Sacombank

10.000đ/hóa đơn

- Không thuộc đại lý Sacombank

80.000đ/hóa đơn

12

Phí khiếu nại giao dịch (áp dụng cho khách hàng khiếu nại sai)

- Thuộc đại lý Sacombank

10.000đ/giao dịch khiếu nại

- Không thuộc đại lý Sacombank

Tối thiểu 80.000đ/giao dịch khiếu nại

13

Phí chuyển đổi ngoại tệ (không áp dụng cho VNĐ)

2.1% số tiền giao dịch


THẺ TÍN DỤNG SACOMBANK METRO
          (Áp dụng từ ngày 01/07/2008)


STT

Danh mục phí

Mức phí

1

Phí thường niên

250.000đ

2

Lãi suất tháng

1,75%

3

Phí thay đổi hạn mức tín dụng

30.000đ

4

Phí chậm thanh toán

4% số tiền chậm thanh toán, tối thiểu 80.000đ

5

Phí sử dụng vượt hạn mức

0.075% ngày, tối thiểu 40.000đ

6

Phí cấp bản sao thông báo giao dịch

30.000đ

7

Phí cấp bản sao hóa đơn giao dịch

80.000đ

8

Phí thay thế thẻ

50.000đ

9

Phí mất thẻ và thay thế thẻ

150.000đ

10

Phí thay đổi loại thẻ

150.000đ

11

Phí khiếu nại sai

80.000đ

12

Phí dịch vụ đặc biệt

80.000đ

HẺ TÍN DỤNG NỘI ĐỊA SACOMPASSPORT
          (Áp dụng từ ngày 01/07/2008)


STT

Danh mục phí

Mức phí

1

Phí thường niên
- Thẻ chính
- Thẻ phụ

 

200.000đ
100.000đ

2

Lãi suất tháng

1,75%

3

Phí rút tiền mặt

Tại ATM
10.000đ/ lần

Tại POS
1% (Tối thiểu 10.000đ)

4

Phí thay đổi hạn mức tín dụng

30.000đ

5

Phí chậm thanh toán

4% số tiền chậm thanh toán, tối thiểu 80.000đ

6

Phí sử dụng vượt hạn mức

0.075% ngày, tối thiểu 40.000đ

7

Phí cấp bản sao thông báo giao dịch

30.000đ

8

Phí cấp bản sao hóa đơn giao dịch

80.000đ

9

Phí thay thế thẻ

50.000đ

10

Phí mất thẻ và thay thế thẻ

150.000đ

11

Phí thay đổi loại thẻ

150.000đ

12

Phí cấp lại PIN

30.000đ

13

Phí khiếu nại sai

80.000đ

14

Phí dịch vụ đặc biệt

80.000đ

Mời bạn góp ý về website thông tin ATM của 24h
Địa chỉ email:
(Sử dụng mã Telex để gõ tiếng Việt Unicode)
Nội dung góp ý:
Nhập mã bảo mật:
Gửi đi
Về trang chủ 24hVề đầu trang