Đỉnh triều xuống thấp dưới 1 mét

Thứ Năm, ngày 15/08/2013 19:00 PM (GMT+7)

Những ngày cuối tuần, mực nước đỉnh triều tại các trạm tiếp tục xuống và phổ biến thấp dưới 1 mét.

Mực nước tại các trạm ngày 15/8/2013

        Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

0.73

23.00

0.97

9.30

-1.42

16.30

-0.56

3.00

Nhà Bè

K.Đồng Điền

0.64

22.00

0.90

9.00

-1.98

16.00

-0.68

2.00

Ngày hôm nay đỉnh triều trên sông Sài Gòn và các kênh rạch ở mức thấp, đỉnh triều cao nhất trên sông Sài Gòn tại Phú An là 0.97 mét lúc 9 giờ 30, lúc 23 giờ là 0.73 mét, buổi chiều lúc 16 giờ 30 mực nước tại trạm này xuống thấp dưới mực nước biển là 1.42 mét. Tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền, đỉnh triều cao nhất là 0.90 mét lúc 9 giờ, lúc 22 giờ là 0.64 mét, 16 giờ mực nước xuống dưới mực nước biển là 1.98 mét.

Những ngày cuối tuần mực nước đỉnh triều tại các trạm tiếp tục xuống thấp, phổ biến dưới 1 mét và bắt đầu có hiện tượng chuyển triều. Đỉnh triều cao nhất xuất hiện hai lần vào ban đêm và buổi trưa, sáng sớm và chiều tối mực nước xuống thấp dưới mực nước biển.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An hiện tượng chuyển triều xuất hiện ngày 16/8, mực nước cao nhất tại trạm này dự báo đạt 0.86 mét lúc 1 giờ sáng ngày 18/8, những ngày khác đỉnh triều dao động 0.70 – 0.74 mét. Tại trạm này mực nước thấp dưới mực nước biển từ 1.49 – 1.75 mét vào khoảng thời gian từ 17 giờ 30 đến 19 giờ 30 các ngày từ 16 – 18/8.

Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè từ ngày 16 – 18/8 mực nước thấp dưới mực nước biển xuất hiện từ 17 giờ đến 19 giờ và phổ biến 2.08 – 2.24 mét, đỉnh triều cao nhất tại trạm này dự báo đạt 0.76 mét lúc 0 giờ 30 ngày 18/8, những ngày khác dao động từ 0.66 – 0.70 mét, hiện tượng chuyển triều xuất hiện ngày 16/8.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 16/8 đến ngày 18/8/2013

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử năm 2012

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

16/8

Ct

Ct

0.74

10.30

-1.49

17.30

-0.15

4.00

1.62

15/12

1.21

11/8

17/8

0.70

0.00

0.71

11.30

-1.65

18.30

0.17

5.00

18/8

0.86

1.00

0.79

12.30

-1.75

19.30

0.12

6.00

 

Nhà Bè

16/8

0.66

23.00

0.70

10.00

-2.08

17.00

-0.22

3.00

1.60

15/12

1.21

11/8

17/8

Ct

Ct

0.66

11.00

-2.18

18.00

0.13

4.00

18/8

0.76

0.30

0.72

12.00

-2.24

19.00

0.08

5.00

Theo Phúc Lâm (Khampha.vn)
TIN BÀI CÙNG SỰ KIỆN Triều cường TP.HCM
Thông tin doanh nghiệp
Về trang chủ 24hVề đầu trang