Có thể điều chỉnh giá điện 3 tháng/lần

Chủ Nhật, ngày 17/01/2016 08:12 AM (GMT+7)

Theo dự thảo Quyết định quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân của Thủ tướng Chính phủ được Bộ Công Thương lấy ý kiến, bên cạnh việc giá điện sẽ được điều chỉnh 3 tháng/lần với mức điều chỉnh tối thiểu 3%/lần, sẽ lập Quỹ Bình ổn giá điện.

Dự thảo cũng xây dựng các nguyên tắc điều chỉnh giá điện tùy theo diễn biến của tình hình thực tế. Theo dự thảo,?trong năm tài chính, giá bán điện bình quân được xem xét điều chỉnh khi các thông số đầu vào cơ bản biến động (phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ, điều hành - quản lý, dịch vụ phụ trợ hệ thống điện...) so với thông số đã được sử dụng để xác định giá bán điện bình quân hiện hành. Trường hợp các thông số đầu vào cơ bản tại thời điểm tính toán biến động so với thông số đã được sử dụng để xác định giá bán điện bình quân hiện hành làm giá bán điện bình quân cập nhật tại thời điểm tính toán thấp hơn so với giá bán điện bình quân hiện hành và trong khung giá sau khi đã trích Quỹ Bình ổn giá điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có trách nhiệm giảm giá bán điện bình quân ở mức tương ứng, báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính.

Có thể điều chỉnh giá điện 3 tháng/lần - 1

Ảnh minh họa

Trường hợp các thông số đầu vào cơ bản tại thời điểm tính toán biến động so với thông số đã được sử dụng để xác định giá bán điện bình quân hiện hành làm giá bán điện bình quân cập nhật tại thời điểm tính toán cao hơn so với giá bán điện bình quân hiện hành (sau khi đã sử dụng Quỹ Bình ổn giá điện) với mức từ 3% đến 5% và trong khung giá quy định, EVN được phép tăng giá bán điện bình quân ở mức tương ứng, báo cáo Bộ Công Thương và Bộ Tài chính để kiểm tra theo đúng quy định. Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân giữa hai lần liên tiếp tối thiểu là 3 tháng.

Nếu chi phí đầu vào tăng trên 5% hoặc giá bán điện bình quân tính toán sau điều chỉnh ngoài phạm vi khung giá quy định, EVN lập hồ sơ phương án giá, báo cáo Bộ Công Thương và gửi Bộ Tài chính để thẩm định. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ phương án giá của EVN, Bộ Tài chính có trách nhiệm thẩm định và gửi ý kiến thẩm định bằng văn bản đến Bộ Công Thương. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương có trách nhiệm tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến.

Dự thảo nêu rõ, trước ngày 1/11 hằng năm, EVN xây dựng phương án giá bán điện bình quân trình Bộ Công Thương và Bộ Tài chính. Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh giảm so với giá bán điện bình quân hiện hành và trong khung giá quy định, EVN có trách nhiệm giảm giá bán điện bình quân ở mức tương ứng và báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính. Theo dự thảo, Bộ Công Thương được phép mời tư vấn độc lập để thẩm tra hồ sơ điều chỉnh giá bán điện bình quân.

Sẽ lập Quỹ Bình ổn giá điện

Theo dự thảo, nguồn hình thành Quỹ Bình ổn giá điện được trích từ giá bán điện và được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh điện. Quỹ được trích lập khi các yếu tố đầu vào hình thành giá bán điện biến động làm giá bán điện bình quân giảm so với hiện hành và chi phí sản xuất, kinh doanh điện chưa được tính hết vào giá bán điện đã được phân bổ hết. Theo đó, EVN thực hiện việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá điện theo hướng dẫn của Liên Bộ Tài chính - Công Thương.

Theo Phạm Tuyên (Tiền Phong)
Giá cả - Tại sao Việt Nam không thể có giá điện 0 đồng? Tại sao Việt Nam không thể có giá điện 0 đồng?
“Thị trường điện Việt Nam đang bị tập trung quá lớn vào Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) nên giá điện quá cao, trong khi ở Đức thị trường...
Thị trường - Tiêu dùng - Thêm một phương án giá điện 2 bậc Thêm một phương án giá điện 2 bậc
Trong bối cảnh cả 3 phương án biểu giá điện mà EVN đưa ra lấy ý kiến đều bị cho là chưa phù hợp, Hiệp hội Năng lượng Việt Nam vừa có văn bản...
Thị trường - Tiêu dùng - Giá điện về một mức chung? Giá điện về một mức chung?
Áp dụng biểu giá điện đồng giá nhưng có tính tới hỗ trợ cho người nghèo, đồng thời có biện pháp buộc EVN tăng năng suất lao động, giảm tỷ lệ...
Thông tin doanh nghiệp
Về trang chủ 24hVề đầu trang