Tin vắn chứng khoán ngày 6-10

Thứ Năm, ngày 06/10/2011 09:35 AM (GMT+7)

Những thông tin đáng chú ý ngày 6-10-2011 về doanh nghiệp trên TTCK Việt Nam.

Thông tin Tài chính - Bất động sản, Thị trường chứng khoán, Giá vàng cập nhật liên tục và nhanh nhất

* Ngày 6/10/2011, 19.830.549 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HSX) chính thức giao dịch trên HSX. Đây là số cổ phiếu phát hành để hoán đổi cổ phiếu của các cổ đông Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT, Công ty Cổ phần Phần mềm FPT, Công ty Cổ phần Thương mại FPT theo Giấy phép số 60/GCN-UBCK ngày 16/6/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

* Ngày 6/10/2011, 1.020.000 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec (mã CTD-HSX) chính thức giao dịch trên HSX. Đây là số cổ phiếu phát hành thêm cho cán bộ công nhân viên (ESOP) theo đúng phương án đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần VII - năm 2011 ngày 21/04/2011 của Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec. Số cổ phiếu phát hành thêm cho cán bộ công nhân viên (ESOP) bị hạn chế chuyển nhượng 2 năm (kể từ ngày phát hành 23/8/2011 đến ngày 23/8/2013).

* Từ ngày 10/10/2011 - 10/12/2011, ông Nguyễn Văn Đạt - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương (mã CDC-HSX) đăng ký bán 60.000 cổ phiếu, dăng ký mua 60.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 205.986 cổ phiếu, chiếm 1,31% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Từ ngày 5/9/2011 - 30/9/2011, ông Bùi Đình Quý - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội (mã MHC-HSX) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, đã mua 68.000 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết là do cân đối tình hình tài chính cá nhân và tránh đẩy giá lên cao trong nhiều phiên thanh khoản kém, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.607.530 cổ phiếu, chiếm 11,859% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 10/10/2011 - 10/12/2011, ông Bùi Đình Quý - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội (mã MHC-HSX) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 2.607.530 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 4/8/2011 - 3/10/2011, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã HVG-HSX) đăng ký mua 4.076.060 cổ phiếu, đăng ký bán 2.038.030 cổ phiếu, đã mua 380.130 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết là do biến động giá của thị trường không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 8.532.250 cổ phiếu, chiếm 13,18% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 7/10/201 - 7/12/2011, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã HVG-HSX) đăng ký mua 5.000.000 cổ phiếu, đăng ký bán 2.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 11.532.250 cổ phiếu, chiếm 17,81% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 4/8/2011 - 4/10/2011, ông Mai Tuyên - Nhân viên công bố thông tin của Công ty Cổ phần Docimexco (mã FDG-HSX) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, đã mua 500 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua là do giá cổ phiếu không tăng và giảm nhiều nên đầu tư không hiệu quả, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 5.203 cổ phiếu, nhằm cơ cấu vốn đầu tư.

* Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HSX) công bố bầu ông Đinh Ngọc Lân giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát công ty, kể từ ngày 4/10.

* Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH-HSX) công bố chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông David Frried, kể từ ngày 4/10 do ông này xin từ chức. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị công ty sẽ thông báo sau.

* Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã HQC-HSX) xin gia hạn nộp Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2011 đến ngày 14/10/2011 do công ty thoái vốn tại công ty con nên công ty chưa kịp hoàn thành báo cáo như dự kiến.

* Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HSX) công bố ông Nguyễn Mạnh Hùng thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc sản xuất cung ứng, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Khoa giữ chức vụ Quyền Phó tổng giám đốc sản xuất cung ứng; bổ nhiệm ông Vũ Văn Bình giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Xuất nhập khẩu, kể từ ngày 1/10/2011.

* Từ ngày 8/8/2011 - 3/10/2011, Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (mã SBT-HSX) đã mua 6.000.000 cổ phiếu quỹ, nâng số cổ phiếu quỹ hiện đang nắm giữ lên 10.673.470 cổ phiếu.

* Từ ngày 1/8/2011 - 30/9/2011, Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã STB-HSX) đăng ký mua 7.500.000 cổ phiếu, đã mua 7.324.090 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết là do công ty mua để đạt số lượng sở hữu tổng cộng là 7.500.000 cổ phiếu STB. Trong khoảng thời gian này công ty thực hiện mua, STB có đợt phát hành quyền mua cổ phiếu 15% cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, công ty được quyền mua 175.910 cổ phiếu với giá 10.000 đồng. Vì vậy, tổng số lượng còn lại thực hiện giao dịch mua là 7.324.090 cổ phiếu. Số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 7.500.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư chứng khoán.

* Từ ngày 29/8/2011 - 29/9/2011, ông Trần Như Tùng - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã TCM-HSX) đã bán 14.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 25 cổ phiếu, nhằm chi tiêu gia đình.

* Từ ngày 23/8/2011 - 30/9/2011, ông Ngô Quang Thông, con ông Ngô Quang Trung - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco (mã VIP-HSX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, đã mua 12.900 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết là do giá cổ phiếu biến động không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 12.900 cổ phiếu, nhằm đầu tư tài chính.

* Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (mã SVC-HSX) thông báo kể từ ngày 5/10/2011 chi nhánh kinh doanh Savico Cần Thơ & đại lý Suzuki 3S sẽ chuyển đến 55-55B Cách Mạng Thánh 8, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia (mã IDI-HSX) thông báo miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Minh Dũng, kể từ ngày 1/10/2011.

* Ngày 20/9/2011, bà Lý Thị Kim Hoa, vợ ông Lê Văn Cảnh - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia (mã IDI-HSX) đã mua 30.000 cổ phiếu, vì lý do cá nhân.

* Tính đến ngày 30/9/2011, Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HSX) đang nắm giữ 10.732 cổ phiếu.

* Từ ngày 11/8/2011 - 29/9/2011, Vietnam Azalea Fund Limited, cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà (mã ITC-HSX) đã mua 835.670 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữl ên 11.398.740 cổ phiếu, chiếm 16,61% vốn điều lệ.

* Ngày 10/11/2011, Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng (mã VTF-HSX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Từ ngày 6/10/2011 - 5/12/2011, ông Đoàn Đức Tuyên, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt (mã AVS-HNX) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 6/10/2011 - 5/12/2011, ông Nguyễn Hoàng Long - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt (mã AVS-HNX) đăng ký mua 1.250.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 7/10/2011 - 6/12/2011, ông Nguyễn Văn Nam - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã NDN-HNX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 7/10/2011 - 5/12/2011, ông Trần Hòa - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Phong (mã PPG-HNX) đăng ký bán 20.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 5/10/2011 - 30/11/2011, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam, tổ chức có liên quan đến Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ Thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS-HNX) đăng ký bán 9.500.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 7/10/2011 - 6/12/2011, ông Lương Thanh Viên - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã NDN-HNX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 7/10/2011 - 6/12/2011, ông Lương Thanh Viên - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã NDN-HNX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 5/10/2011 - 2/12/2011, ông Đặng Văn Giang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (mã L18-HNX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Điện tử (mã KST-HNX) thông báo ông Nguyễn Long được bổ nhiệm làm Kế Toán trưởng Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Điện tử thay thế ông Trần Ngọc Tuân kể từ ngày 1/10/2011.

* Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng (mã GGG-HNX) thông báo ngày 6/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 10/10 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20:1 (20 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu thưởng).

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (mã ORS) thông báo ông Nguyễn Ngọc Tươi thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông kể từ ngày 30/9/2011, theo nguyện vọng cá nhân.

* Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương VN (VCBS) thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Hải, giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) công bố ông Lê Công Đạo là người đứng đầu chi nhánh Quảng Ninh, kể từ ngày 29/9/2011.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) thông báo người đứng đầu chi nhánh Hải Phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí là ông Nguyễn Hữu Tùng, Người đứng đầu chi nhánh Hà Nội Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí là ông Trần Anh. Trụ sở chính của Công ty hiện này là: Tầng 2 và tầng 10 tòa nhà Hanoituorist, 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội và Phòng 702A- Tòa nhà VNA8- Thông tấn xã Việt Nam- số 11 phố Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Nam (PNS) thông báo ông Trần Phát Minh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị và ông Trầm Khải Hòa được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

* Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) thông báo đóng cửa Phòng giao dịch: Công ty TNHH chứng khoán ACB – Phòng giao dịch Gò Vấp - số 626A Quang Trung, quận Gò Vấp, Tp.HCM; đóng cửa: Công ty TNHH chứng khoán ACB – Phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi - số 23 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận, Tp.HCM và đóng cửa: Công ty TNHH chứng khoán ACB – Phòng giao dịch Cộng Hòa - số 463-465 Cộng Hòa, phường 15, quận Tân Bình, Tp.HCM.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán VNS (VNS) thông báo đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS), kể từ ngày 27/9/2011.

* Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt (TVSI) thông báo đổi tên Phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi thành Phòng giao dịch Lý Thường Kiệt thuộc chi nhánh Tp.HCM và bà Trần Thị Hương là người đứng đầu chi nhánh Hoàn Kiếm.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Tourist (STSC) thông báo chuyển đến trụ sở mới: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn – Khánh Nguyên, 63 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, Tp.HCM.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) công bố đóng cửa Phòng giao dịch Công ty cổ phần chứng khoán An Bình tại Trần Quang Khải - Tp.HCM tại 95 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, Tp.HCM, kể từ ngày 27/9/2011.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) thông báo chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh Tp.HCM tại 479-479A Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình, Tp.HCM.

* Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt (VDSC) thông báo đóng cửa và chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Sài Gòn tại 147-149 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, Tp.HCM.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Viễn Đông (VDSE) công bố bà Đỗ Sông Hồng không còn giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị VDSE kể từ ngày 23/9/2011 do bà Đỗ Sông Hồng có đơn xin từ chức gửi Hội đồng Quản trị VDSE và được Hội đồng Quản trị VDSE chấp thuận.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt (AVS) thông báo đóng cửa Văn phòng Đại diện tại Tầng 3, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội, từ ngày 23/9/2011.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV (Woori CBV) thông báo bổ nhiệm ông Jong Kwan Kim làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV thay cho ông Hyung Soon Park thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 16/9/2011.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Hùng Vương (HVS) công bố miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Thành Danh, kể từ ngày 15/9/2011.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV (Woori CBV) thông báo đóng cửa Chi nhánh Ninh Bình tại số nhà 9, phố Phúc Trung, phường Phúc Thành, Tp. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, kể từ ngày 9/9/2011.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) thông báo ông Hoàng Đình Lợi, Tổng giám đốc, thôi giữ chức danh kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng, bà Trần Phước Hạ Nhi được bổ nhiệm làm Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng, kể từ ngày 8/9/2011.

Theo Hà Anh (VnEconomy)
  Video chọn lọc
Thông tin cần biết
Sự kiện tiêu điểm
Về trang chủ 24hVề đầu trang
TIN TUC TRONG NGAY, TIN NHANH, TIN TUC VIET NAMIPHONE 6, GIA IPHONE 6 VIET NAMU19 VIET NAM, LICH THI DAU U19 VIET NAM, TIN TUC, TIN TUC 24H, BONG DA, THE THAO, TIN MOI, THOI TRANG, LAM DEP, AN NINH HINH SU, HAI HOAI LINH, SAO VIET, THE VOICE KID 2014, LICH THI DAU NGOAI HANG ANH 2014, BONG DACHUNG KET GIONG HAT VIET NHI 2014, THIEN NHAN GIONG HAT VIET NHI, NGUOI MAU
X
CNT2T3T4T5T6T7