Tin vắn chứng khoán ngày 29/3

Thứ Sáu, ngày 29/03/2013 08:59 AM (GMT+7)

Những thông tin đáng chú ý ngày 29/3/2013 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam...

* Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn nhắc nhở Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh (mã HMC-HOSE) về việc chậm nộp báo cáo thường niên năm 2012. HOSE đề nghị công ty khẩn trương nộp báo cáo thường niên năm 2012 kèm văn bản giải trình về việc chậm công bố thông tin.

* Ngày 29/3/2013, 115.678.032 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA-HOSE) chính thức giao dịch trên HOSE. Đây là số cổ phiếu phát hành riêng lẻ để cấn trừ công nợ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 27/4/2012.

* Ngày 29/3/2013, 1.763.860 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại may Sài Gòn (mã GMC-HOSE) chính thức giao dịch trên HOSE. Đây là số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo Thông báo số 990/2012/TB-SGDHCM ngày 18/12/2012 về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

* Từ ngày 4/4/2013 - 3/5/2013, ông Lê Hoàng Vũ Trí, con ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE) đăng ký bán hết 72.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết tài chính cá nhân.

* Từ ngày 29/3/2013 - 28/4/2013, bà Ngô Thị Hồng Thu - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF-HOSE) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 346.961 cổ phiếu, nhằm đáp ứng mục đích cá nhân.

* Từ ngày 30/3/2013 - 10/4/2013, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn, tổ chức có liên quan Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (mã PAN-HOSE) đăng ký mua 1.700.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 3.193.280 cổ phiếu, chiếm 15,93% vốn điều lệ, nhằm mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ.

Tin vắn chứng khoán ngày 29/3 - 1

Diễn biến giá cổ phiếu ITA trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.

* Từ ngày 1/4/2013 - 30/4/2013, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kiều Phong, tổ chức có liên quan Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (mã ITD-HOSE) đăng ký bán 300.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 500.000 cổ phiếu, chiếm 3,92% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 15/3/2013 - 20/3/2013, ông Nguyễn Hải Thọ - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (mã NSC-HOSE) đã bán 5.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 22.770 cổ phiếu.

* Từ ngày 14/3/2013 - 25/3/2013, Deutsche Bank, cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA-HOSE) đã mua 1.233.960 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 23.567.797 cổ phiếu, chiếm 4,21% vốn điều lệ.

* Từ ngày 25/2/2013 - 26/3/2013, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát, tổ chức có liên quan đến thành viên Ban đại diện Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4-HOSE) đăng ký bán 515.000 ccổ phiếu, đã bán 215.000 chứng chỉ quỹ. Nguyên nhân không bán hết là do giá biến động không đạt kỳ vọng, số chứng chỉ quỹ hiện đang nắm giữ còn 300.000 chứng chỉ quỹ, chiếm 0,37% vốn điều lệ.

* Từ ngày 4/3/2013 - 2/4/2013, ông Hoàng Hải Bình - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đệ Tam (mã DTA-HOSE) đã bán hết 27.110 cổ phiếu, chiếm 0,27% vốn điều lệ, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

* Ngày 26/3/2013, HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings Limited, cổ đông lớn của Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH-HOSE) đã bán hết 122.509.091 cổ phiếu, chiếm 18% vốn điều lệ.

* Ngày 20/3/2013, Công ty TNHH NDH Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (mã FMC-HOSE) đã mua 144.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 837.690 cổ phiếu, chiếm 11,60% vốn điều lệ, nhằm thay đổi danh mục đầu tư.

* Từ ngày 5/2/2013 - 4/3/2013, ông Đặng Quang Vinh - Phó tổng giám đốc; Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần ôtô TMT (mã TMT-HOSE) đăng ký bán 54.800 cổ phiếu, đã bán 34.800 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 241.740 cổ phiếu, chiếm 0,85% vốn điều lệ.

* Từ ngày 5/2/2013 - 5/3/2013, ông Trần Văn Hà - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần ôtô TMT (mã TMT-HOSE) đã bán 50.100 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 30.405 cổ phiếu, chiếm 0,11% vốn điều lệ.

* Từ ngày 20/3/2013 - 22/3/2013, Công ty Cổ phần Toyota Đông Sài Gòn, tổ chức có liên quan Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (mã SVC-HOSE) đã mua 200.000 cổ phiếu, chiếm 0,8% vốn điều lệ.

* Từ ngày 8/3/2013 - 18/3/2013, bà Trần Thị Hiếu Thuận, em ông Trần Hiếu Hòa - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã HVG-HOSE) đã bán 38.010 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 6 cổ phiếu.

* Ngày 18/3/2013, Deutsche Bank, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (mã GMD-HOSE) đã mua 100.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 7.727.616 cổ phiếu, chiếm 7,06% vốn điều lệ.

* Từ ngày 21/3/2013 - 25/3/2013, ông Nguyễn Quốc Khánh - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (mã GMD-HOSE) đã bán 100.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 258.990 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

* Ngày 21/3/2013, Tổng công ty Dầu Việt Nam (mã PV Oil), cổ đông lớn đồng thời là tổ chức có liên quan Công ty Cổ phần Vật tư Xăng Dầu (mã COM-HOSE) đã mua 155.410 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 5.138.340 cổ phiếu, chiếm 37,36% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 25/2/2013 - 29/3/2013, ông Nguyễn Minh Nhựt - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (mã STT-HOSE) đăng ký bán 7.580 cổ phiếu, đã bán 3.430 cổ phiếu. Nguyên nhân không bán hết do cổ phiếu nằm trong ban lãnh đạo bị hạn chế chuyển nhượng chưa kịp giải tỏa hết như đã đăng ký, số cổ phiếu nắm giữ còn 5.159 cổ phiếu.

* Từ ngày 15/3/2013 - 26/3/2013, ông Bùi Đức Thanh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai (mã LCM-HOSE) đã bán 1.300.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.250.000 cổ phiếu, chiếm 5,84% vốn điều lệ.

* Ngày 26/3/2013, bà Nguyễn Diễm Phương Khanh, cổ đông lớn Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BIC-HOSE) đã bán 3.200.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 66.000 cổ phiếu.

* Ngày 24/4/2013, Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (mã LCM-HOSE) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 tại Khách sạn LaoCaiStar, số 003 Hoàng Liên, Cốc Lếu, thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (mã BTH-HNX) vào diện bị cảnh báo từ ngày 28/3/2013 do lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất của tổ chức niêm yết là số âm (năm 2012: -9.917.905.538 đồng). HNX sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu BTH ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế Niêm yết Chứng khoán của Sở.

* Từ ngày 2/4/2013 - 29/04/2013, ông Trần Xuân Thịnh - Phó giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn (mã NST-HNX) đăng ký bán 21.900 cổ phiếu.

* Từ ngày 1/4/2013 - 29/4/2013, CX Technology (Cayman) Corporation, người có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (mã PHS-HNX) đăng ký bán 13.800.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 29/3/2013 - 23/4/2013, ông Lê Văn Mỵ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (mã HTC-HNX) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần.

* Từ ngày 29/3/2013 - 26/4/2013, bà Phạm Thị Nghiêm, vợ ông Vũ Văn Nhã - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Fiditour (mã FDT-HNX) đăng ký bán hết 1.250 cổ phiếu, chiếm 0,04% vốn điều lệ, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

* Từ ngày 25/2/2013 - 25/3/2013, ông Hồ Gia Bảo - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh (mã HBE-HNX) đăng ký mua 70.000 cổ phiếu, đã mua 17.000 cổ phiếu. Nguyên nhân không bán hết là do đặt giá nhưng không khớp được lệnh, số cổ phiếu nắm giữ còn 38.000 cổ phiếu, chiếm 1,7% vốn điều lệ.

* Ngày 22/3/2013, ông Phạm Văn Trưởng - Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long (mã KHL-HNX) đã bán hết 5.000 cổ phiếu, chiếm 0,09% vốn điều lệ.

* Ngày 11/5/2013, Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (mã PMC-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Hội trường Nhà máy Công ty Cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic, số 1/67 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, quận 12, Tp.HCM.

* Dự kiến ngày 18/4/2013, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (mã PPS-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Tầng 7, tòa nhà HH3, khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

* Dự kiến ngày 18/4/2013, Công ty Cổ phần Lilama 3 (mã LM3-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Tầng 3, nhà văn phòng lô 24+25 Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

* Ngày 27/4/2013, Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp (mã NHC-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại hội trường Công ty Cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp, Đường ĐT 743, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương.

* Ngày 25/4/2013, Công ty Cổ phần Bột giặt NET (mã NET-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại hội trường đảng ủy khối doanh nghiệp – Khu phố 10, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

* Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV (mã TCS-HNX) thông báo bổ nhiệm ông Phạm Hồng Tài giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị công ty. 

Theo Hà Anh (Vneconomy)
Thông tin doanh nghiệp
Về trang chủ 24hVề đầu trang