Tin vắn chứng khoán ngày 20-6

Thứ Hai, ngày 20/06/2011 08:59 AM (GMT+7)

Những thông tin đáng chú ý ngày 20-6-2011 về doanh nghiệp trên TTCK Việt Nam.

Thông tin Tài chính - Bất động sản, Thị trường chứng khoán, Giá vàng cập nhật liên tục và nhanh nhất

* Ngày 16/6/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn số 1223/2011/SGDHCM-NY chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy được niêm yết 10.000.000 cổ phiếu trên HSX. Để hoàn tất thủ tục cấp Quyết định niêm yết chính thức, Công ty cần hoàn chỉnh Hồ sơ theo yêu cầu.

* Từ ngày 30/5/2011 - 16/6/2011, ông Bùi Quang Cảnh - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (mã GIL-HSX) đã mua 5.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 10.436 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Từ ngày 21/6/2011 - 19/7/2011, ông Bùi Quang Cảnh - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (mã GIL-HSX) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 15.436 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Từ ngày 16/5/2011 - 30/6/2011, Tổng công ty sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định (Pisico), tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã BMC-HSX) đăng ký bán 219.111 cổ phiếu, đã bán 200.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 2.084.566 cổ phiếu, để đầu tư dài hạn cho các dự án lớn của Pisico.

* Đến ngày 30/6/2011, Tổng công ty sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định (Pisico), tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã BMC-HSX) đăng ký bán tiếp 19.111 cổ phiếu.

* Từ ngày 14/4/2011 - 14/6/2011, bà Phạm Thị Sum - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (mã BHS-HSX) đã mua 3.670 cổ phiếu, đã bán 10.000 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 125.070 cổ phiếu, chiếm 0,675% vốn điều lệ, nhằm đầu tư chứng khoán.

* Từ ngày 21/6/2011 - 21/8/2011, bà Phạm Thị Sum - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (mã BHS-HSX) đăng ký bán 45.070 cổ phiếu, đăng ký mua 45.070 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 125.070 cổ phiếu, chiếm 0,675% vốn điều lệ, nhằm đầu tư chứng khoán.

* Từ ngày 21/6/2011 - 21/8/2011, ông Nguyễn Văn Đức - Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (mã HAX-HSX) đăng ký mua 70.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 403.145 cổ phiếu, chiếm 5% vốn điều lệ.

* Từ ngày 22/6/2011 - 22/8/2011, Quỹ tầm nhìn SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (mã PAN-HSX) đăng ký mua 174.648 cổ phiếu, đăng ký bán 174.648 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 582.160 cổ phiếu, chiếm 5,04% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 21/6/2011 - 21/8/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Long Giang, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (mã MCG-HSX) đăng ký mua 750.140 cổ phiếu, đăng ký bán 750.140 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 3.250.140 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư của công ty.

* Từ ngày 17/6/2011 - 17/8/2011, Quỹ tầm nhìn SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam (mã SSC-HSX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đăng ký bán 900.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 597.238 cổ phiếu, chiếm 4,04% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 13/6/2011 - 13/6/2011, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã TCM-HSX) đăng ký bán 2.000.000 cổ phiếu, đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu, đã bán 0 cổ phiếu, đã mua 107.775 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 3.395.845 cổ phiếu, chiếm 7,82% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 21/6/2011 - 21/8/2011, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã TCM-HSX) đăng ký bán 2.000.000 cổ phiếu, đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 3.395.845 cổ phiếu, chiếm 7,82% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Ngày 13/6/2011, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đông hải Bến tre (mã DHC-HSX) đã mua 900.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 2.889.718 cổ phiếu, chiếm 19,26% vốn điều lệ, nhằm thực hiện giao dịch mua.

* Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (mã PAN-HSX) thông báo bổ nhiệm ông Trần Anh Phượng giữ chức vụ Giám đốc tài chính và kiêm nhiệm chức doanh Kế toán trưởng công ty, kể từ ngày 13/6; Miễn nhiệm bà Trương Thị Đông Hà thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng để nhận nhiệm vụ khác.

* Từ ngày 6/6/2011 - 13/6/2011, ông Vũ Công Hưng - ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 16 (mã LCG-HSX) đã mua 100.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 237.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (mã HTL-HSX) thông báo miễn nhiệm ông Nobutaka Otani thôi giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị; tạm thời bổ nhiệm ông Yasunori Yosida giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 15/6, việc bổ nhiệm này sẽ được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

* Từ ngày 10/6/2011 - 14/6/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đất Phương Nam, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn (mã CSG-HSX) đăng ký mua 1.482.000 cổ phiếu, đã mua 1.388.890 cổ phiếu, chiếm 4,67% vốn điều lệ, nguyên nhân không mua hết là do bên bán không đủ số lượng cổ phiếu bán như đã thỏa thuận, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.488.000 cổ phiếu, chiếm 5% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp (mã DCC-HSX) thông báo miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc của ông Trần Anh Tuấn; miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc của ông Lê Xuân Chinh; miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc của ông Nguyễn Văn Thương; miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc của ông Nguyễn Hữu Thiên.

* Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội (mã MHC-HSX) thông báo ông Nguyễn Quốc Dũng - thành viên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty; ông Chu Nguyên Bình - thành viên giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Hà Nội thay cho ông Nguyễn Hồng Minh - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Chủ tịch cũ đã được miễn nhiệm.

* Từ ngày 29/12/2010 - 6/6/2011, Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh (mã SRF-HSX) đã mua 72.090 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.494.500 cổ phiếu, chiếm 20,44% vốn điều lệ, nhằm thay đổi cơ cấu đầu tư.

* Từ ngày 4/4/2011 - 7/4/2011, ông Trương Thanh Triêm, chồng bà Trương Hải Bằng Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã DCL-HSX) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, đã mua 3.200 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 4.700 cổ phiếu, chiếm 0,04% vốn điều lệ.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Kiên Hùng với số lượng đăng ký niêm yết là 5.602.000 cổ phiếu trên HNX. Công ty có vốn điều lệ thực góp: 56.020.000.000 đồng, trụ sở chính: Số 14A, ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh chính: Chế biến, kinh doanh thủy sản; thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản...

* Ngày 16/6/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có thông báo chấp thuận nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung được niêm yết 3.213.120 cổ phiếu trên HNX với tổng giá trị chứng khoán niêm yết theo mệnh giá là 32.131.200.000 đồng.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (mã LUT-HNX) được niêm yết bổ sung 9.450.000 cổ phiếu phát hành ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 03/UBCK-GCN ngày 17/1/2011 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài, với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 94.500.000.000 đồng.

* Từ ngày 17/6/2011 - 15/8/2011, ông Nguyễn Lê Chung - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và khai thác mỏ Vinavico (mã CTM-HNX) đăng ký bán 24.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu tài chính.

* Từ ngày 20/6/2011 - 19/8/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật Vinaconex, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC (mã PVV-HNX) đăng ký giao dịch mua 500.000 cổ phiếu; đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Từ ngày 17/6/2011 - 15/8/2011, ông Vũ Hữu Nghị - thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã PVX-HNX) đăng ký bán 15.600 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 17/6/2011 - 15/8/2011, ông Bùi Văn Chỉ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DIC số 4 (mã DC4-HNX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nhằm mua để tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại Công ty.

* Từ ngày 20/6/2011 - 19/8/2011, bà Kim Thu Trang, con bà Đỗ Thị Thủy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (mã CTS-HNX) đăng ký bán 28.000 cổ phiếu; đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục.

* Từ ngày 20/6/2011 - 19/8/2011, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Vietnam Eximbank), Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ (mã SJ1-HNX) đăng ký bán 170.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng chính sách đầu tư của ngân hàng.

* Từ ngày 17/6/2011 - 15/8/2011, bà Ngô Thị Ngát - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (mã APG-HNX) đăng ký bán 85.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 16/6/2011 - 15/8/2011, ông Cao Hoài Thanh - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần 482 (mã B82-HNX) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nhằm tăng số lượng cổ phiếu sở hữu.

* Từ ngày 16/6/2011 - 15/8/2011, ông Nguyễn Trọng Cẩm - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần 482 (mã B82-HNX) đăng ký mua 1.000 cổ phiếu, nhằm tăng số lượng cổ phiếu sở hữu.

* Từ ngày 17/6/2011 - 3/8/2011, ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp (mã CMI-HNX) đăng ký mua 274.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Ngày 14/6/2011, Quỹ tầm nhìn SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (mã NBP-HNX) đã mua 27.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 669.500 cổ phiếu, chiếm 5,2% vốn điều lệ.

* Từ ngày 21/6/2011 - 19/8/2011, Quỹ tầm nhìn SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (mã NBP-HNX) đăng ký bán 500.000 cổ phiếu; đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 17/6/2011 - 30/6/2011, ông Nguyễn Đức Phong - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng nhân lực và dịch vụ (mã CMS-HNX) đăng ký bán 34.200 cổ phiếu, nhằm bán cho ông Phạm Minh Phúc.

* Từ ngày 20/6/2011 - 19/8/2011, ông Phạm Văn Mạnh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (mã SD2-HNX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 21/6/2011 - 15/7/2011, ông Nguyễn Tiến Thành - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 3 (mã LM3-HNX) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu khí (mã PHH-HNX) thông báo góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Hải Hà Sài Gòn với tư cách cổ đông sáng lập nắm giữ 70% tổng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Hải Hà Sài Gòn.

* Ngày 13/6/2011, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen- cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container (mã HDO-HNX) đã bán 128.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 702.000 cổ phiếu, chiếm 8,16% vốn điều lệ.

* Từ ngày 18/3/2011 - 13/5/2011, Công ty Cổ phần Bất động sản tài chính Dầu khí Việt Nam, người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (mã SCL-HNX) đăng ký bán 237.000 cổ phiếu, đã bán 0 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 474.000 cổ phiếu, chiếm 5,27% vốn điều lệ.

Theo Hà Anh (VnEconomy)
  Video chọn lọc
Thông tin cần biết
Sự kiện tiêu điểm
Về trang chủ 24hVề đầu trang
TIN TUC TRONG NGAY, TIN MOITIN NHANH, TIN TUC VIET NAMIPHONE 6, GIA IPHONE 6 VIET NAMU19 VIET NAM, LICH THI DAU U19 VIET NAM, TIN TUC, TIN TUC 24H, BONG DA, THE THAO, TIN MOI, THOI TRANG, LAM DEP, AN NINH HINH SU, HAI HOAI LINH, SAO VIET, LICH THI DAU NGOAI HANG ANH 2014, BONG DANGUOI MAU
X
CNT2T3T4T5T6T7