Các ngành đào tạo của Trường ĐH Sài Gòn

Thứ Bảy, ngày 06/06/2009 09:28 AM (GMT+7)

Trường ĐH Sài Gòn là cơ sở đào tạo công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân TP.HCM, chịu sự quản lý nhà nuớc về giáo dục của Bộ GD-ĐT. Trường được thành lập theo Quyết định số 478/QĐ-TTg ngày 25-4-2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Thong Tin tuyen sinh 2014 - Thông tin chính xác nhất TỈ LỆ CHỌI 2014. Chi tiết Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2014 tại GIÁO DỤC 24H.

Đây là một trường ĐH đào tạo đa ngành (30 chuyên ngành), đa hệ (chính quy, vừa học vừa làm, liên thông), đa cấp (trung cấp chuyên nghiệp, CĐ, ĐH và trên ĐH). Các ngành ngoài sư phạm tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc, ngành sư phạm chỉ tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM.

1. Ngành Công nghệ thông tin

Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông; có khả năng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lý chuyên môn, nhân sự, hành chính, tài chính...

Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin ở các viện, trung tâm nghiên cứu và các trường ĐH, CĐ. Giảng dạy công nghệ thông tin ở các trường ĐH, CĐ, TCCN và dạy nghề. Quản lý các dự án, các hệ thống thông tin, mạng truyền thông ở các cơ quan, ngành, tổng cục, công ty… Chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống và lập trình viên chuyên nghiệp cho các công ty trong và ngoài nước.

2. Ngành Khoa học môi trường

Trang bị cho sinh viên những kiến thức đại cương về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kiến thức chuyên sâu đa dạng về khoa học môi trường, các kỹ năng quản lý, nghiên cứu và thực hiện các chương trình dự án về môi trường. Rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá môi trường các vùng lãnh thổ, sử dụng các công cụ tin học, hệ thông tin địa lý và kỹ thuật viễn thám trong nghiên cứu môi trường, đánh giá tác động môi trường các hoạt động kinh tế xã hội, quy hoạch môi trường, đề xuất các công cụ luật pháp, chính sách và kinh tế cho công tác bảo vệ môi trường.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các trường ĐH, CĐ, TCCN và dạy nghề, các cơ quan nghiên cứu, các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp từ trung ương đến địa phương, các dự án có liên quan tới quản lý, quy hoạch môi trường, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

3. Ngành kế toán

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về quản lý kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. Nắm vững các kiến thức và kỹ năng cần thiết về công tác kế toán, tài chính. Có khả năng tổ chức và thực hành công tác kế toán tài chính và kế toán quản trị trong các doanh nghiệp.

Cử nhân kế toán có thể làm việc tại các bộ phận kế toán của mọi loại hình doanh nghiệp; kiểm toán; cơ quan thuế; ngân hàng và các tổ chức khác.

4. Ngành Quản trị kinh doanh

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh tế và hoạt động kinh doanh. Đảm bảo cho sinh viên có khả năng phân tích, ra quyết định ở tầm chiến lược và chiến thuật nhằm phát triển doanh nghiệp trong môi trường luôn thay đổi. Nắm vững những nguyên tắc và kỹ năng thực hành để có thể thực thi hữu hiệu các chức năng quản trị trong tổ chức. Có đủ trình độ để trực tiếp quản lý các lĩnh vực cụ thể trong doanh nghiệp như: tài chính; marketing; nguồn nhân lực và sản xuất tác nghiệp ở mọi cấp của tổ chức kinh doanh. Có khả năng thích ứng nhanh, khả năng tự cập nhật kiến thức và có thể tiếp tục theo học các bậc cao hơn ở trong và ngoài nước.

Cử nhân quản trị kinh doanh có thể đảm nhận công việc của các chuyên viên tư vấn, quản trị, tiếp thị hoặc trực tiếp làm những nhà quản lý trong khu vực hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực như nhân sự, văn phòng, sản xuất, đầu tư, tài chính, nghiên cứu.

5. Ngành Tài chính ngân hàng

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản trị và nghiệp vụ ngân hàng; đặc biệt là các kiến thức chuyên sâu về thị trường tiền tệ, vốn và chứng khoán. Đảm bảo cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng hoạch định chính sách tài chính, phân tích và đầu tư tài chính, có thể đảm nhận công việc của các chuyên viên phân tích tài chính, phân tích và lập dự án đầu tư tài chính, tư vấn, tác nghiệp, quản trị, tiếp thị tại các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng, quỹ trợ vốn, công ty chứng khoán,….

6. Ngành Việt Nam học (văn hóa - du lịch)

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam Nam truyền thống - hiện đại và kiến thức nghiệp vụ du lịch cũng như các kỹ năng tổ chức, hướng dẫn hoạt động du lịch.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận công tác ở trong các cơ quan quản lý về văn hóa du lịch, các đơn vị, công ty, tổ chức về du lịch với nhiều loại hình khác nhau.

7. Ngành Thư viện thông tin

Trang bị cho sinh viên cơ sở lý thuyết và phương pháp luận về khoa học thư viện - thông tin và các khoa học có liên quan. Có khả năng tổ chức các qui trình công nghệ thư viện - thông tin hoặc thực hiện thành thạo các khâu nghiệp vụ trong các thư viện hoặc trung tâm thông tin.

Cử nhân Thư viện - Thông tin có thể làm cán bộ thư viện ở tất cả các loại hình thư viện: thư viện quốc gia, thư viện ĐH, thư viện chuyên ngành, thư viện công cộng, thư viện trường học, chuyên viên tại các trung tâm thông tin, văn phòng của các cơ quan, công ty, doanh nghiệp…

8. Ngành Tiếng Anh (thương mại - du lịch)

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản cũng như chuyên sâu trong lĩnh vực tiếng Anh thương mại du lịch cùng với những kỹ năng có thể ứng dụng trong thực tế khi làm việc.

Sinh viên ra trường có thể làm hướng dẫn viên du lịch, công tác biên - phiên dịch, các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh, kinh tế và xã hội, Nhân viên văn phòng, trợ lý giám đốc, chăm sóc khách hàng (customer care), nhân viên marketing, thương mại (sales person), quản trị viên…

9. Ngành Sư phạm Toán học

Trang bị cho sinh viên những kiến thức toán học, các kỹ năng và nghiệp vụ sư phạm để đảm nhận công tác giảng dạy toán học các trường ĐH, CĐ, TCCN, THPT và THCS.

Cử nhân sư phạm toán đủ năng lực làm công tác giảng dạy toán học tại các trường ĐH, CĐ, TCCN, dạy nghề và THPT, các cơ quan nghiên cứu toán học và quản lý giáo dục...

10. Ngành Sư phạm Vật lý

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về vật lý; về khoa học giáo dục và sư phạm; kỹ năng sử dụng các phương pháp cơ bản, hiện đại giảng dạy vật lý và công nghệ dạy học.

Cử nhân sư phạm vật lý có đủ khả năng giảng dạy tại các trường ĐH, CĐ, TCCN, dạy nghề và THPT.

11. Ngành Sư phạm Hóa học

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hóa học; về khoa học giáo dục và sư phạm; kỹ năng sử dụng các phương pháp cơ bản, hiện đại trong hóa học và công nghệ dạy học.

Cử nhân sư phạm hóa có đủ khả năng giảng dạy tại các trường ĐH, CĐ, TCCN, dạy nghề, THPT và THCS.

12. Ngành Sư phạm Sinh học

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về sinh học; về khoa học giáo dục và sư phạm; kỹ năng sử dụng các phương pháp cơ bản, hiện đại trong sinh học và công nghệ dạy học.

Cử nhân sư phạm sinh học có đủ khả năng giảng dạy tại các trường ĐH, CĐ, TCCN THPT và THCS.

13. Ngành Sư phạm Ngữ văn

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về văn học; về khoa học giáo dục và sư phạm; kỹ năng sử dụng các phương pháp cơ bản và công nghệ dạy học.

Cử nhân sư phạm ngữ văn có đủ khả năng giảng dạy tại các trường ĐH, CĐ, THPT và THCS.

14. Ngành Sư phạm Lịch sử

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lịch sử; về khoa học giáo dục và sư phạm; kỹ năng sử dụng các phương pháp cơ bản và công nghệ dạy học.

Cử nhân sư phạm lịch sử có đủ khả năng giảng dạy tại các trường ĐH, CĐ, THPT và THCS.

15. Ngành Sư phạm Địa lý

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về địa lý; về khoa học giáo dục và sư phạm; kỹ năng sử dụng các phương pháp cơ bản và công nghệ dạy học.

Cử nhân sư phạm địa lý có đủ khả năng giảng dạy tại các trường ĐH, CĐ, THPT và THCS.

16. Ngành Giáo dục chính trị

Cử nhân giáo dục chính trị có thể giảng dạy ở trường THPT và TCCN. Ngoài ra có thể làm công tác tuyên huấn tại các cơ quan nhà nước, đoàn thể.

17. Ngành Sư phạm Tiếng Anh

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về tiếng Anh; về khoa học giáo dục và sư phạm; kỹ năng sử dụng các phương pháp cơ bản và công nghệ dạy học.

Cử nhân sư phạm tiếng Anh có thể giảng dạy ở trường ĐH, CĐ, TCCN THPT và THCS.

18. Ngành Sư phạm Âm nhạc

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về âm nhạc; về khoa học giáo dục và sư phạm; kỹ năng sử dụng các phương pháp cơ bản và công nghệ dạy học.

Cử nhân sư phạm âm nhạc có thể giảng dạy ở trường ĐH, CĐ, TCCN THPT và THCS.

19. Ngành Sư phạm Kỹ thuật

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kỹ thuật; về khoa học giáo dục và sư phạm; kỹ năng sử dụng các phương pháp cơ bản và công nghệ dạy học.

Cử nhân sư phạm âm nhạc có thể giảng dạy ở trường ĐH, CĐ, TCCN THPT và THCS.

20. Ngành Giáo dục tiểu học

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về giáo dục tiểu học; về khoa học giáo dục và sư phạm; kỹ năng sử dụng các phương pháp cơ bản và công nghệ dạy học.

Cử nhân giáo dục tiểu học có thể giảng dạy ở trường tiểu học hoặc có thể được tuyển chọn vào các vị trí quản lý.

21. Ngành Giáo dục mầm non

Cử nhân giáo dục mầm non có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt, yêu nghề, yêu trẻ thơ. Nắm vững các tri thức cơ bản và phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non theo hướng đổi mới nội dung phương pháp dạy và học hiện nay. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tuyển chọn, bồi dưỡng vào các vị trí quản lý.

22. Ngành Quản lý giáo dục

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản cũng như chuyên sâu về quản lý giáo dục; có kỹ năng giám sát, đánh giá kết quả hoạt động và thực hiện các chức năng quản lý ở các cơ quan, tổ chức giáo dục; có khả năng nghiên cứu và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình quản lý giáo dục; có năng lực tự học, nghiên cứu khoa học, tiếp tục học ở trình độ cao hơn.

Cử nhân quản lý giáo dục có kiến thức chuyên sâu về hành chính giáo dục và quản lý giáo dục. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể công tác tại các sở, phòng giáo dục đào tạo, các cơ quan văn hóa, giáo dục của Đảng, nhà nước, có khả năng giám sát, đánh giá kết quả hoạt động giáo dục và việc thực hiện các chức năng quản lý giáo dục.

Mã trường: SGD
Địa chỉ: 273 An Dương Vương, phường 3, quận 5, TP.HCM
Điện thoại: (08) 38338955 - 38352309
Website: http://www.sgu.edu.vn/

24H.COM.VN (Theo Tuổi Trẻ)
  Video chọn lọc
Thông tin cần biết
Sự kiện tiêu điểm
Về trang chủ 24hVề đầu trang
TIN TUC TRONG NGAY, TIN MOITIN NHANH, TIN TUC VIET NAMIPHONE 6, GIA IPHONE 6 VIET NAMU19 VIET NAM, LICH THI DAU U19 VIET NAM, TIN TUC, TIN TUC 24H, BONG DA, THE THAO, TIN MOI, THOI TRANG, LAM DEP, AN NINH HINH SU, HAI HOAI LINH, SAO VIET, LICH THI DAU NGOAI HANG ANH 2014, BONG DANGUOI MAU
X
CNT2T3T4T5T6T7