Kiếp nhân viên: Chơi xỏ sếp

Thứ Sáu, ngày 16/08/2013 00:04 AM (GMT+7)

Ngày nào cũng bi sếp la mắng, cô nhân viên ấm ức bèn nghĩ ra một cách hay.

Kiếp nhân viên: Chơi xỏ sếp - 1

Kiếp nhân viên: Chơi xỏ sếp - 2

Kiếp nhân viên: Chơi xỏ sếp - 3

Kiếp nhân viên: Chơi xỏ sếp - 4

Chiều hôm ấy...

Kiếp nhân viên: Chơi xỏ sếp - 5

Kiếp nhân viên: Chơi xỏ sếp - 6

Kiếp nhân viên: Chơi xỏ sếp - 7

Kiếp nhân viên: Chơi xỏ sếp - 8

(Khám phá)
Không có dữ liệu ngày 17/01/2018
Thông tin doanh nghiệp
Về trang chủ 24hVề đầu trang