Đừng quá tham lam

Thứ Tư, ngày 27/03/2013 16:52 PM (GMT+7)

Một tuần anh làm đủ 7 ngày / Có khi trội lảnh "over time" / Mệt mõi thâu canh, anh chả ngại / Chỉ muốn hôm sau được ngủ ngày!

Sắm sửa đạc đồ chỉ lai rai!
Ngặt nỗi ham mê cái bạc bài
Vì nó là một trong tứ khoái
Được "vô mánh" rồi chẳng thua ai?

Phòng ngủ sẵn dành, gọi có ngay!
Xe đưa, xế đón kẻ chơi bài
Tiền xe đến chỗ, được hoàn lại
Phục vụ rút tiền có sẵn đây

Thế rồi, hãy xả láng mà chơi!
Nhiều sòng, lắm máy chẳng ai mời
Nhưng vì hám lợi ta vô đại
Thua sạch túi tiền, thân tả tơi

Sự thế cho nên cốt đủ thôi
Có ăn, có mặc, đã đủ rồi
Tiền bạc không mua được sức khỏe
Hãy nên cố sống để hưởng đời

(Khám phá)
Thông tin doanh nghiệp
Về trang chủ 24hVề đầu trang