TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

(Cập nhật lần thứ 1 lúc 07:32 ngày 21/01/2018)
Ký hiệu

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay


(29/12/2010)

Tỷ giá ngoại tệ hôm qua


(28/12/2010)
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
USD 22,675.00 22,675.00 22,745.00 22,675.00 22,675.00 22,745.00
EUR 27,708.59 27,791.97 28,045.24 27,708.59 27,791.97 28,045.24
AUD 18,048.51 18,157.45 18,319.42 18,048.51 18,157.45 18,319.42
KRW 19.65 20.68 21.98 19.65 20.68 21.98
KWD - 75,440.20 78,401.74 - 75,440.20 78,401.74
MYR - 5,732.88 5,807.20 - 5,732.88 5,807.20
NOK - 2,854.22 2,943.74 - 2,854.22 2,943.74
RUB - 400.32 446.08 - 400.32 446.08
SEK - 2,800.25 2,870.80 - 2,800.25 2,870.80
SGD 17,012.25 17,132.18 17,319.61 17,012.25 17,132.18 17,319.61
THB 698.30 698.30 727.45 698.30 698.30 727.45
CAD 18,033.49 18,197.27 18,433.18 18,033.49 18,197.27 18,433.18
CHF 23,464.93 23,630.34 23,936.69 23,464.93 23,630.34 23,936.69
DKK - 3,688.51 3,804.20 - 3,688.51 3,804.20
GBP 31,280.89 31,501.40 31,782.40 31,280.89 31,501.40 31,782.40
HKD 2,863.19 2,883.37 2,926.60 2,863.19 2,883.37 2,926.60
INR - 355.56 369.52 - 355.56 369.52
JPY 199.21 201.22 206.25 199.21 201.22 206.25
SAR - 6,040.93 6,278.08 - 6,040.93 6,278.08
X
CNT2T3T4T5T6T7