GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(20/01/2018)
Giá vàng hôm qua
(19/01/2018)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 14.139 15.539 14.101 15.501
14K 20.265 21.665 20.212 21.612
18K 26.428 27.828 26.360 27.760
24K 35.835 36.535 35.746 36.446
SJC10c 36.680 36.850 36.580 36.780
SJC1c 36.680 36.880 36.580 36.810
SJC99.99 36.200 36.900 36.110 36.810
SJC99.99N 36.500 36.900 36.410 36.810
Giá vàng Hà Nội
SJC 36.680 36.870 36.580 36.800
Giá vàng Nha Trang
SJC 36.670 36.870 36.570 36.800
X
CNT2T3T4T5T6T7